background

Fenntarthatósági Pilot Projekt

Töltsd ki űrlapunkat, ha környezetedben problémát tapasztalsz!

Hulladék Szag Zaj

Mi a pilot célja?

A hivatalos mérési módszerek, s kiépített monitoring rendszerek mellett valós igény mutatkozik a megbízható és egyben rugalmasan bővíthető, skálázható alternatív környezeti monitoring megoldásokra. Amely megoldások természetesen nem helyettesíthetik, viszont kiegészíthetik a már meglévő mérési pontokat, monitoring rendszereket, ezáltal térben és időben is nagyobb felbontású adatgyűjtést, így még hatékonyabb információszerzést és feldolgozást, ezáltal pedig gyorsabb és hatékonyabb döntéseket tesznek lehetővé.

background

Felhasználói adatok

észlelések rögzítése

Szenzor adatok

mért adatok megosztása

Analízis

valós idejű elemzés, predikció

Publikálás

kimutatások, riasztások

Jelenlegi gyakorlat

A környezeti monitoring rendszerek hagyományos alkalmazása során a hivatalos szervek, hatóságok mérései a mérvadóak. Ezek a rendszerek nagy pontosságú, ugyanakkor térben és időben csak kis felbontású mérési adatokat szolgáltatnak, illetve a harmadik fél számára is felhasználható módon az (nem mellesleg igen heterogén) adatforrások elérése is nehéz.

E-részvétel szükségessége

A lakosság, mint az adott térséget ismerő és a térségre jellemző egyes környezeti hatásokat közvetlenül észlelő fél a legtöbb esetben nincsen kellőképpen bevonva se a mérési, se a döntési folyamatokba. Jobbára csak kérdezési és utólagos tájékoztatási joggal/lehetőséggel bírnak.

Hatékonyság növelés igénye

Az észlelt környezeti problémák, életminőséget negatívan befolyásoló környezeti események, hatások esetén az illetékes szervek, hivatalok döntési mechanizmusa, s az általuk elrendelt/eltervezett beavatkozások elvégzése és ellenőrzése, vagy visszamérése (nem beszélve a probléma valós megoldásáról és annak hatékony kommunikálásáról) időben nagyon hosszú folyamatot alkotnak (hónapokat, vagy akár még éveket is).

Lakossági monitoring rendszer

A költséghatékony szenzor technológiák, illetve a big data technológiák gyors ütemű fejlődése lehetővé teszi, hogy már a lakosság is részt vehessen az automatizált környezeti adatgyűjtésben, illetve az észlelések rögzítésében, megosztásában, továbbá akár az adatok feldolgozásában, kiértékelésében is. A megvalósított rendszer rugalmasan bővíthető adatbevitelt és skálázható, akár valós idejű adatfeldolgozást tesz lehetővé, minél szélesebb felhasználó kör számára.